page top

Numer 2/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Determinizm i „nieświadoma wola” a podmiotowość

Romana Kadzikowska-Wrzosek


Streszczenie
Niniejszy artykuł jest próbą kontynuacji dyskusji nad problematyką podmiotu we współczesnej psychologii zaprezentowaną przez Joannę Trzópek. Ustosunkowuję się w nim do stanowiska autorki na temat relacji między determinizmem a wolną wolą, jako atrybutem podmiotu. Staram się wykazać, iż na gruncie psychologii uzasadniona jest definicja wolnej woli wywodząca się z tradycji filozoficznej, zwanej kompatybilizmem. Podejmuję również temat podmiotowości w kontekście świadomego sprawstwa. Omawiam wyniki badań wskazujące mechanizm za pośrednictwem, którego dążenie do celów może odbywać się przy udziale procesów nieświadomych. W podsumowaniu proponuję przejście od oceny, czy udział procesów nieświadomych w kontroli działania przeczy podmiotowości, do wyjaśnienia mechanizmu dzięki, któremu procesy nieświadome i świadome wywierają podobny wpływ na działanie.

Słowa kluczowe: podmiot, determinizm, kompatybilizm, poznanie społeczne, kontrola działania, procesy nieświadome

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej