page top

Numer 2/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Czy w psychologii społecznej jest miejsce na kategorię podmiotowości?

Joanna Trzópek


Streszczenie
Psychologia, po długiej przerwie, wydaje się współcześnie powracać do zagadnień angażujących. Do takich należy z pewnością problematyka podmiotu. Z podmiotowością wiązane są zazwyczaj dwa podstawowe atrybuty: sprawstwo (wola) i samowiedza. W artykule konfrontuję to ugruntowane w doświadczeniu i tradycji filozoficznej rozumienie z rezultatami badań naukowych i tworzonymi na ich podstawie koncepcjami funkcjonowania człowieka. Poruszane kwestie mają charakter metateoretyczny i po części plasują się na styku problematyki psychologicznej, neuronaukowej i filozoficznej. Tekst składa się z czterech części. W części I rozważam ogólne zagadnienia związane z podmiotem na gruncie potocznym i naukowym. W części II podmiot pojawia się w kontekście problemów świadomości i świadomego sprawstwa. Część III koncentruje się na badaniach psychologii społecznej (zwłaszcza nurtu social cognition). W części IV jest miejsce na zarysowanie pojawiających się pytań i wątpliwości.

Słowa kluczowe: podmiot, sprawstwo, samowiedza, psychologia potoczna, neuronauka, poznanie społeczne, problem psychofizyczny

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej