page top

Numer 1/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domknięcia:
Dobór pozycji i walidacja skali

Małgorzata Kossowska, Krzysztof Hanusz i Mariusz Trejtowicz

Streszczenie
Skala Potrzeby Poznawczego Domknięcia jest jednym z najczęściej używanych narzędzi do pomiaru motywacji epistemicznej. Powszechną praktyką stało się jednak wykorzystywanie w badaniach tylko wybranych, zwykle kilkunastu pozycji tej skali zamiast całego 32 itemowego narzędzia. Co więcej, badacze zwykle dokonują tych wyborów w sposób dowolny. Zwykle nie podają w raportach ani kryteriów, jakimi się kierowali, ani informacji na temat tego, które z pozycji skali zostały w badaniu uwzględnione. Dlatego, celem tego artykułu jest zaproponowanie skróconej wersji Skali Potrzeby Poznawczego Domknięcia (SPPD) oraz prezentacja charakterystyk psychometrycznych narzędzia. Bogaty materiał empiryczny pozwala także na sprawdzenie trafności zewnętrznej skróconej skali. Analizy przeprowadzono na zagregowanych danych (N = 1754) pochodzących od osób dorosłych oraz studentów. Uzyskane wyniki dają podstawę do stwierdzenia, że krótka wersja Skali Potrzeby Poznawczego Domknięcia wiernie oddaje oryginalny konstrukt opisany przez Kruglanskiego (Webster i Kruglanski, 1994), może więc być z powodzeniem wykorzystywana w badaniach empirycznych nad zachowaniami motywowanymi poznawczo.

Słowa kluczowe: potrzeba poznawczego domknięcia, struktura skali, walidacja skali

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej