page top

Numer 1/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Być jak Palikot? Kontrowersyjność jako wymiar spostrzegania polityka

Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Andrzej Labuda, 
Anna Szymak, Jarosław Piotrowski

Streszczenie
W prezentowanych badaniach skoncentrowano się na ukazaniu wpływu kontrowersyjności polityka na jego ocenę oraz chęć oddania na niego głosu. W serii trzech badań zrealizowanych na próbach studenckich analizowano uwarunkowania tego wpływu. W badaniu 1 (N = 120) uwzględniono orientację polityczną polityka i badanych. W badaniu 2 (N = 137) uwzględniono identyfikację partyjną polityków. W badaniu 3 (N = 120) wzięto pod uwagę płeć polityka. Wyniki ukazują niekorzystne oddziaływanie wizerunkowe kontrowersyjności pod względem oceny moralności, bez wpływu na ocenę sprawności. Kontrowersyjność polityka powoduje upozytywnienie ocen polityków u badanych o orientacji lewicowej, zwiększa też chęć oddania głosu na polityka lewicowego. Przynależność partyjna kandydata nie ma znaczenia dla oceny polityka kontrowersyjnego. Kontrowersyjność w dość ograniczonym zakresie wpływa na ocenę kobiet polityków (obniżając ocenę moralności i zwiększając ocenę sympatyczności), bez wpływu na decyzje wyborcze.

Słowa kluczowe: kontrowersyjność, wizerunek polityka, zachowania wyborcze

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej