page top

Numer 1/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Orientacje Społeczne a Płeć. Czy Rywalizacja to Tylko "Męska Rzecz"?

Grzegorz Pajestka

Streszczenie
W badaniu eksplorowano zagadnienia orientacji społecznych – rywalizacji i kooperacji, jako zmiennych zależnych od płci. Dotychczasowe badania nad zachowaniem się ludzi w sytuacji współzależności społecznej nie przyniosły jednoznacznych wniosków na temat ewentualnych różnic między mężczyznami i kobietami w tym zakresie (Simpson, 2003). Przedstawione w artykule rozważania teoretyczne oraz wyniki przeprowadzonego badania, sugerują, że różnice te istnieją. Jednak ich charakter jest sprzeczny z wnioskami jakie można wyciągnąć na podstawie przesłanek opartych zarówno na paradygmacie ewolucyjnym jak i kulturowym: orientacja rywalizacyjna okazała się istotnie silniejsza w przypadku kobiet niż mężczyzn.

Słowa kluczowe: rywalizacja, kooperacja, orientacje społeczne, różnice płciowe

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej