page top

Numer 1/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Prawicowy autorytaryzm oraz orientacja na dominację społeczna 
jako predyktory różnych form myślenia spiskowego

Monika Grzesiak-Feldman

Streszczenie
Artykuł prezentuje badanie, którego celem było przyjrzenie się roli prawicowego autorytaryzmu i orientacji na dominacje społeczną w różnych formach myślenia spiskowego: stereotypizacji spiskowej oraz przekonaniach spiskowych dotyczących zdarzeń. Dodatkowo w schemacie badawczym uwzględniono uprzedzenia traktowane jako dystans społeczny. Analizy regresji wykazały, ze autorytaryzm wyjaśniał praktycznie wszystkie badane zmienne, podczas gdy orientacja na dominację społeczną wyłącznie te, które dotyczyły grup lub ich przedstawicieli. Związek między prawicowym autorytaryzmem a stereotypami spiskowymi był silniejszy u osób o niskiej orientacji na dominację społeczną, słabszy u osób o wysokiej orientacji na dominację społeczną. W analizach uwzględniano również poszczególne aspekty autorytaryzmu. Wykazano, że autorytarna agresja pozwalała na predykcję wszystkich badanych zmiennych. Autorytarne podporządkowanie okazało się predyktorem uprzedzeń oraz wiary w spisek dotyczący kryzysu. Konwencjonalizm stanowił predyktor wyłącznie stereotypów spiskowych. Uzyskane wyniki dyskutowane są w świetle wiedzy na temat prawicowego autorytaryzmu, orientacji na dominację społeczną oraz myślenia spiskowego.

Słowa kluczowe: prawicowy autorytaryzm; orientacja na dominację społeczną; stereotypy spiskowe; wiara w spiski; uprzedzenia

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej