page top

Numer 1/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Czy pamiętamy to, co chcemy pamiętać? 
Tendencyjność pamięciowa o charakterze motywacyjnym

Alicja Leszczyńska


Streszczenie
Procesy poznawcze, w tym również procesy pamięciowe, w dużym stopniu podporządkowane są działaniu różnych motywów. Osoby często przypominają sobie informacje ich dotyczące w taki sposób, aby były one dla nich bardziej korzystne i zgodne z ich pragnieniami i potrzebami. Celem artykułu jest omówienie, analiza i uporządkowanie badań dotyczących tendencyjności pamięciowej o charakterze motywacyjnym. Wyróżniono rodzaje motywów, które prowadzą do wystąpienia tendencyjności, bardziej szczegółowo omawiając motyw utrzymywania pozytywnego obrazu siebie (self-enhancement). Szczególną uwagę poświęcono analizie form, jakie przyjmuje tendencyjność pamięciowa oraz treściom, których ona dotyczy. Przedstawiono również czynniki, które modyfikują nasilenie motywacyjnych zniekształceń pamięciowych.

Słowa kluczowe: pamięć, motywacja, tendencyjność pamięciowa, zniekształcenia motywacyjne, klasyfikacja motywów

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej