page top

Numer 1/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Efekt Michała Anioła w bliskich związkach: 
czy rzeczywiście bliski partner może przyczyniać się do 
wzmacniania „ja” idealnego swojej drugiej połowy?

Krystyna Doroszewicz, Małgorzata Gamian-Wilk


Streszczenie
W artykule została przedstawiona koncepcja efektu Michała Anioła w bliskich związkach (Drigotas, Rusbult, Wieselquist i Whitton, 1999). Ze względu na jej odniesienie do "ja" omówiono także teorie "ja" relacyjnego oraz "ja" rozszerzonego. Pokazano warunki niezbędne do wystąpienia efektu Michała Anioła oraz czynniki sprzyjające mu i ograniczające jego zasięg. Zaprezentowano przegląd istniejących na temat tego fenomenu badań, pokazując procedury badawcze, wyniki oraz konsekwencje efektu Michała Anioła dla jednostki i dla związku. W artykule sformułowano także wątpliwości i pytania (teoretyczne oraz metodologiczne) dotyczące uniwersalności efektu Michała Anioła w bliskich związkach.

Słowa kluczowe: efekt Michała Anioła, bliskie związki, ja idealne, "ja" relacyjne

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej