page top

Numer 4/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


 1. Od skrajności do codzienności: 
   współczesna psychologia ocen 
   moralnych
   Michał Parzuchowski, 
   Konrad Bocian, Bogdan Wojciszke
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 2. Społeczne przyjmowanie perspektywy - 
   o egzocentryzmie i empatii jako 
   dyspozycyjnych przejawach procesu i 
   ich związkach ze spostrzeganiem 
   innych.
   Anna Szuster, Alicja Gniewek, 
   Agnieszka Wojnarowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 3. Psychologiczne znaczenie pieniędzy a 
   makiawelizm
   Agata Gąsiorowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 4. O empirycznym wykorzystaniu 
   teorii kratyzmu Władysława Witwickiego
   Amadeusz Citlak
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 5. W poszukiwaniu substytutu fizycznej 
   obecności człowieka: Wpływ 
   wirtualnego asystenta na 
   skuteczność wykonania zadań
   Julia Zając, Bogdan Wojciszke
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 6. W statystycznym matriksie: kontrowersje 
   wokół testowania istotności hipotezy 
   zerowej (null hypothesis significance 
   testing, NHST) oraz p-wartości.
   Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 7. Skala Preferencji Tradycyjnej vs. 
   Nowoczesnej Roli Kobiety w 
   Społeczeństwie: Konstrukcja i 
   Walidacja.
   Mirosław Kofta, Wiktor Soral, 
   Zuzanna Kwiatkowska, 
   Sylwia Kapusta, 
   Małgorzata Mikołajczak
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 8. Polska adaptacja Kwestionariusza 
   kodów moralnych (MFQ-PL)
   Tomasz Andrzej 
   Jarmakowski-Kostrzanowski, 
   Lilianna Jarmakowska-Kostrzanowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 9. Narzędzie do pomiaru 
   Metapoznawczego Ja: MJ-24
   Hanna Wanda Brycz, 
   Roman Konarski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej