page top

Numer 3/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


 1. Mobbing w miejscu pracy. Przegląd 
   wyników badań związanych z 
   przejawami mobbingu, genezą i 
   konsekwencjami
   Lidia Grzesiuk, Małgorzata Gamian-Wilk
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 2. Epidemiologia zjawisk typu 
   mobbing/bullying. Podstawowe 
   problemy pomiaru i komunikowania 
   wyników
   Maciej Macko
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 3. Whistleblowing: Antecedents 
   and consequences
   Brita Bjorkelo
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 4. Makiawelizm i kultura organizacji 
   jako predyktory mobbingu w 
   miejscu pracy
   Elżbieta Turska, Irena Pilch
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 5. Nauczyciel w roli ofiary? O 
   uwarunkowaniach mobbingu w 
   środowisku szkolnym
   Elżbieta Strutyńska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 6. Zaangażowanie społeczne z 
   perspektywy psychologicznej
   Dorota Kanafa-Chmielewska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 7. Rozumienie emocji a agresywność 
   i wrogość. Mediacyjna rola empatii, 
   aleksytymii i makiawelizmu.
   Marcin Moroń
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 8. Skala motywacji zewnętrznej i 
  wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL). 
  Wstępna charakterystyka 
  psychometryczna polskiej wersji 
  kwestionariusza Work Extrinsic 
  and Inrinsic Motivation Scale
  Małgorzata Chrupała-Pniak, 
  Damian Grabowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 9. Roszczeniowość psychologiczna i 
   metoda jej pomiaru - polska adaptacja
   Magdalena Żemojtel-Piotrowska, 
   Jarosław Piotrowski, 
   Tomasz Baran
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej