page top

Numer 1/2016

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Dopasowanie człowiek-środowisko 
    i postawa wobec pracy jako 
    motywatory zachowań
    Agnieszka Czerw,
    Joanna Czarnota-Bojarska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Dopasowanie na wymiarach potrzeb 
    wzrostu i bezpieczeństwa a 
    zaangażowanie w pracę
    Anna Szabowska-Walaszczyk, 
    Anna Maria Zawadzka
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. Dopasowanie do pracy a zaangażowanie. 
    Mediacyjna rola przekonania na temat 
    sensowności pracy
    Teresa Chirkowska-Smolak
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Znaczenie pracy i jej dopasowanie 
    jako predyktory zaangażowania w 
    pracę w wolontariacie studenckim
    Bohdan Rożnowski, 
    Katarzyna Olczykowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Gdy nasza praca pasuje do naszych 
    wartości: Ocena zgodności własnych 
    wartości i organizacji a wypalenie 
    zawodowe
    Sylwiusz Retowski, 
    Jolanta Podsiadły 
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6. Etyka pracy, przywiązanie organizacyjne 
    a gotowość do podejmowania nieetycznych 
    zachowań pro-organizacyjnych - raport 
    z badań
    Małgorzata Chrupała-Pniak, 
    Damian Grabowski 
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 7. Działania przedsiębiorcze, 
   postawy wobec pracy i ocena 
   nasilenia stresu u 
   mikroprzedsiębiorców i 
   pracowników etatowych
   Ewa Bajer
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 8. Uwarunkowania organizacyjnych 
   zachowań obywatelskich w relacji 
   przełożeni i ich podwładni
   Alicja Keplinger, Emilia Frątczak, 
   Karolina Ławecka, 
   Paulina Stokłosa
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej