page top

Numer 4/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Zaufanie w organizacji: Analiza 
    sposobów ujęcia i modeli 
    teoretycznych
    Anna Jaklik, Mariola Łaguna
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Humanizacja Ja - nowe ujęcie w 
    kontekście analizy zniekształceń w 
    bezpośrednich sądach porównawczych
    Marzena Cypryańska, 
    Aleksandra Jaskółowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. Religijność młodych wchodzących 
    w dorosłość a rozwój ich tożsamości 
    i dobrostan psychiczny
    Ewa Gurba, Dorota Czyżowska, 
    Arkadiusz Białek
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Wymiary tożsamości jako predyktory 
    przekonań młodych dorosłych na 
    temat małżeństwa 
    Katarzyna Adamczyk, Monika Wysota
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Postscriptum do oszustwa 
    Stapela: niepokojące dane, początek 
    zmian?
    Łukasz Budzicz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6. Polska adaptacja skali TRIPM 
    do badania psychopatii w ujęciu 
    triarchicznym
    Irena Pilch, Elżbieta Sanecka,
    Magdalena Hyla, Karina Atłas
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  7. Kwestionariusz Sekwencyjnych Technik 
    Wpływu w Romantycznych Związkach
    - opis narzędzia oraz indywidualnych 
    uwarunkowań tendencji do stosowania 
    sekwencyjnych technik wpływu w 
    bliskiej relacji
    Eugenia Mandal, Marcin Moroń
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  8. Opracowanie i walidacja polskiej 
    wersji językowej kwestionariusza 
    Dating Anxiety Scale na próbie 
    młodych dorosłych
    Katarzyna Adamczyk,
    Monika Wysota
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej