page top

Issue 2/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Sources of pay inequality among 
    women and men
    Katarzyna Jaśko, Marta Szastok
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. The role of perceptual fluency in 
    social inferences from facial expressions
    Michał Olszanowski, Piotr Winkielman
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. It's not fair if I don't gain from it: 
    Engaging self­interest distorts the 
    assessment of distributive justice
    Olga Białobrzeska, Konrad Bocian, 
    Michał Parzuchowski, Natalia Frankowska,
    Bogdan Wojciszke
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Influence of right - wing authoritarianism 
    and social dominance orientation on 
    inference of communion and competence 
    traits
    Marek Błażewicz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Suppression of prejudice and depletion 
    of limited resources: The role of 
    motivational intervention
    Kinga Piber, Małgorzata Kossowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6. Jealousy induction as a influence 
    strategy in close relationships
    Eugenia Mandal, Marcin Moroń,
    Anna Latusek
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  7. Psychometric validation of Polish 
    version of Multidimensional Work 
    Ethic Profile
    Damian Wojciech Grabowski, 
    Agata Chudzicka-Czupała
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej