page top

Numer 2/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


 1. Źródła nierównych wynagrodzeń kobiet 
   i mężczyzn
   Katarzyna Jaśko, Marta Szastok
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 2. Rola płynności przetwarzania w 
   procesach wnioskowania społecznego 
   z ekspresji mimicznej twarzy 
   Michał Olszanowski, Piotr Winkielman
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 3. To nie fair (bo mi szkodzi): 
   zaangażowanie interesu własnego 
   zniekształca ocenę sprawiedliwości 
   dystrybutywnej
   Olga Białobrzeska, Konrad Bocian, 
   Michał Parzuchowski, Natalia Frankowska,
   Bogdan Wojciszke
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 4. Wpływ prawicowego autorytaryzmu i 
   orientacji na dominację społeczną 
   na wnioskowanie o cechach wspólnotowych 
   i kompetencyjnych
   Marek Błażewicz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 5. Wpływ motywowania do tłumienia 
   stereotypowych myśli na poziom 
   wyczerpania wolicjonalnego
   Kinga Piber, Małgorzata Kossowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 6. Wzbudzanie zazdrości jako metoda 
   wywierania wpływu w bliskich 
   związkach
   Eugenia Mandal, Marcin Moroń, 
   Anna Latusek
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 7. Wielowymiarowy Profil Etyki Pracy (WPEP). 
   Charakterystyka psychometryczna polskiej 
   wersji kwestionariusza Multidimensional 
   Work Ethic Profile
   Damian Wojciech Grabowski, 
   Agata Chudzicka-Czupała
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej