page top

Numer 1/2015

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Poznawcze i emocjonalne predyktory 
    agresywności relacyjnej: Rola zdolności 
    rozumienia emocji, afektywnych reakcji 
    empatycznych i wrogości. 
    Doniesienie wstępne.
    Marcin Moroń
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Nieco danych świadczących 
    o tym, że Dutton i Aron prawie 
    czterdzieści lat temu wykazali 
    niekoniecznie to, co zamierzali
    Katarzyna Szczucka
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. Wybrane ujęcia zaangażowania 
    społecznego o charakterze politycznym
    Dorota Kanafa-Chmielewska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Kwestionariusz Aktywności 
    Obywatelskiej – narzędzie do badania 
    różnych rodzajów aktywności 
    obywatelskiej
    Ryszard Klamut
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Kwestionariuszowe metody pomiaru 
    ukierunkowań regulacyjnych. Polskie 
    adaptacje kwestionariuszy RFQ i RFS
    Wacław Bąk, Mariola Łaguna, 
    Ewelina Bondyra-Łuczkak
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6. Siedmiowymiarowy model aspiracji 
    życiowych Kassera i Ryana: analiza 
    trafności i rzetelności narzędzia.
    Anna Maria Zawadzka, Joanna Duda, 
    Rafał Rymkiewicz, 
    Blanka Kondratowicz-Nowak
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  7. Poszukiwania Uniwersalnego 
    Modelu Motywacji Konsumenckich
    Magdalena Poraj-Weder, 
    Dominika Maison
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej