page top

Numer 3/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. System wartości a różne drogi 
    do szczęścia: Porównawcze badanie 
    kolumbijsko-polskie
    Aneta Przepiórka, Małgorzata Szcześniak,
    Teresita Verhelst, Elisabetta Straffi
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Orientacja sprawcza i wspólnotowa 
    a wybrane aspekty funkcjonowania 
    zdrowotnego i społecznego
    Bogdan Wojciszke, Marta Cieślak
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. Polska adaptacja Skali Stylu 
    Konwersacyjnej Niebezpośredniości 
    Thomasa Holtgraves’a
    Krystyna Adamska, Roman Konarski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Zmiana postaw w wyniku wymian 
    studenckich: Rola kontaktu 
    międzygrupowego i redukcji zagrożenia
    Anna Stefaniak, Michał Bilewicz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Przypomnienie o śmierci i fizyczne 
   oczyszczenie się a poparcie idei lustracji
   Kornel Świątnicki, Krzysztof Przybyszewski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6. Uprzedzenia polsko-rosyjskie 
    a emocje polskich kibiców w 
    trakcie EURO-2012
    Paweł Boski, Ina Wilczewska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  7. Intrapsychiczne i interpersonalne funkcje 
    relacji człowieka ze zwierzęciem 
    towarzyszącym
    Beata Mirucka, Urszula Bielecka
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej