page top

Issue 2/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Comparability of survey data collected 
    in different countries
    Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska, 
    Jerzy Wierzbiński, Anna Olga KuŸmińska
Abstrakt Full Text
(pdf)
English version

  2. Cultural Adaptation of Cross-Cultural 
    Coping Scale – CCCS, by Kuo, Roysircar 
    and Newby-Clark
    Anna Kwiatkowska, Joanna Roszak,
    Renata Sikora, Ben Kuo, Konstantin 
    Karpinskij, Tatiana Gushchina,
    Greta Gober
Abstrakt Full Text
(pdf)
English version

  3. Only stupid smiles to foreigners? Analysis of 
    cultural differences in social perception of
    intelligence and honesty of smiling individuals
    Kuba Kryś, Karolina Hansen
Abstrakt Full Text
(pdf)
English version

  4. Multicultural buffer
    Monika Biłas-Henne, Paweł Boski
Abstrakt Full Text
(pdf)
English version

  5. Cultural fit hypothesis: The impact 
    of individualism-collectivism on maternal 
    parenting and adolescent attachment 
    in Germany and Poland
    Katarzyna Lubiewska
Abstrakt Full Text
(pdf)
English version

  6. Cultural dimensions of entitlement
    Magdalena Żemojtel-Piotrowska,
    Jarosław Piotrowski, Piergiorgio Argentero,
    Sergiu Baltatescu, Gopa Bardhwaj,
    Marcin Bukowski, Rachel Calogero,
    Melania Chargazia, Amanda Clinton,
    Murnizam H.J. Halik, Dzintra Ilisko,
    Narine Khachatryan, Martina Klicperova-Baker,
    Monika Kovacs, Eva Letovancova,
    Kadi Liik, Jarosław Michałowski,
    Hilde T. Nord, Elena Paspalanova,
    Mariano Rojas, Joanna Różycka,
    Beate Seibt, Iryna Semkiv,
    Habib Tiliouine, Ha Khanh Truong,
    Alain Van Hiel, Kees van den Bos,
    Eduardo Wills - Herrera
Abstrakt Full Text
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej