page top

Numer 2/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Porównywalność danych sondażowych z
    ebranych w różnych krajach
    Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska, 
    Jerzy Wierzbiński, Anna Olga KuŸmińska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Kulturowa adaptacja Międzykulturowej 
    Skali Radzenia ze Stresem 
    (Cross-Cultural Coping Scale - CCCS) 
    Kuo, Roysircara i Newby-Clarka
    Anna Kwiatkowska, Joanna Roszak,
    Renata Sikora, Ben Kuo, Konstantin 
    Karpinskij, Tatiana Gushchina,
    Greta Gober
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. Tylko głupcy uśmiechają się do obcych? 
    Analiza różnic kulturowych w postrzeganiu 
    społecznym inteligencji i szczerości osób 
    uśmiechniętych.
    Kuba Kryś, Karolina Hansen
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Bufor wielokulturowy
    Monika Biłas-Henne, Paweł Boski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Znaczenie kolektywizmu i indywidualizmu 
    dla zachowań rodzicielskich matek oraz 
    przywiązania polskich i niemieckich 
    nastolatków w perspektywie hipotezy 
    kulturowego dopasowania
    Katarzyna Lubiewska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6. Kulturowe wymiary postaw roszczeniowych
    Magdalena Żemojtel-Piotrowska,
    Jarosław Piotrowski, Piergiorgio Argentero,
    Sergiu Baltatescu, Gopa Bardhwaj,
    Marcin Bukowski, Rachel Calogero,
    Melania Chargazia, Amanda Clinton,
    Murnizam H.J. Halik, Dzintra Ilisko,
    Narine Khachatryan, Martina Klicperova-Baker,
    Monika Kovacs, Eva Letovancova,
    Kadi Liik, Jarosław Michałowski,
    Hilde T. Nord, Elena Paspalanova,
    Mariano Rojas, Joanna Różycka,
    Beate Seibt, Iryna Semkiv,
    Habib Tiliouine, Ha Khanh Truong,
    Alain Van Hiel, Kees van den Bos,
    Eduardo Wills - Herrera
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej