page top

Numer 1/2014

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Problemy metodologiczne w badaniach 
    międzykulturowych i kulturowych
    Anna Kwiatkowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. PrzyjaŸń pod mikroskopem.
    Metodologiczne problemy w 
    badaniach nad funkcjonowaniem 
    relacji przyjacielskich
    Piotr Szarota
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. Czynniki istotne w procesie rozwiązywania 
    konfliktu w międzykulturowym środowisku 
    pracy. Triangulacja w interpretacji 
    danych.
    Karolina Mazurowska, Paweł Boski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Jestem unikalny, więc cenię Twoją 
    unikalność? Wpływ aktywizacji tożsamości 
    osobistej i społecznej na postrzeganie 
    innych – porównanie międzykulturowe 
    Polska-Indie.
    Natasza Kosakowska-Berezecka,
    Karol Karasiewicz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Kultura a strategie radzenia 
    sobie ze stresem. Badania 
    międzykulturowe
    Anna Kwiatkowska, Joanna Roszak,
    Renata Sikora, Ben Kuo,
    Konstantin Karpinskij, Tatiana Gushchina,
    Greta Gober
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6. Wiara w grę o sumie zerowej, 
    jako aksjomat społeczny: 
    badanie w 37 krajach
    Joanna Różycka-Tran, Paweł Boski, 
    Bogdan Wojciszke
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej