page top

Numer 4/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Poczucie zagrożenia pracowników 
    organizacji humanitarnych w Afganistanie
    Ryszard Makarowski, Joanna Kasprowicz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Wartości osobiste i kulturowe w ujęciu 
    Shaloma Schwartza w kulturze polskiej i 
    wietnamskiej
    Joanna Różycka-Tran, Magdalena 
    Żemojtel-Piotrowska, Truong Thi Khanh Ha
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. Postrzegana empatia partnera jako 
    predyktor satysfakcji ze związku romantycznego 
    Maria Kaźmierczak
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Wspólnotowość ucieleśniona: wpływ 
    aktywizacji cech wspólnotowych na odczuwanie 
    Aleksandra Szymków, Michał Parzuchowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Społeczne piętno "eurosieroctwa"
    Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6. Relacje społeczne w pracy jako 
    moderator zależności. Wymagania 
    w pracy - zdrowie psychiczne i 
    fizyczne nauczycieli
    Łukasz Baka
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  7. Skrócona wersja Skali 
    Postaw Wobec Pieniędzy SPP-25
    Dobór pozycji i walidacja 
    narzędzia
    Agata Gąsiorowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  8. Złożoność standardów Ja 
    a efektywność rozpoznawania 
    treści utajonych słów o
    różnych komponentach afektywnych
    Maria Jarymowicz, Kamila Dobrenko,
    Natalia Michalak
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej