page top

Numer 3/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Coraz bliżej emocji. Słowo wstępne
    Agata Błachnio, Aneta Przepiórka
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Dyfuzyjny wpływ emocji 
    (automatycznych vs refleksyjnych) na 
    formułowanie sądów
    Kamil Imbir, Maria Jarymowicz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. Huśtawka emocjonalna: Konsekwencje 
    afektywne wzbudzania emocji o 
    kontrastowych znakach
    Wojciech Błaszczak
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Analiza wybranych zmian w funkcjonowaniu 
    społecznym osób rozbawionych
    Kuba Kryś, Bogdan Wojciszke
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Emocje pozytywne o genezie refleksyjnej 
    i ich subiektywne znaczenie a 
    poczucie szczęścia
    Dorota Jasielska, Maria Jarymowicz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6. Ile jest Ja w emocjach samoświadomościowych? 
    Rodzaj zaangażowania Ja a wstyd, 
    poczucie winy i zakłopotanie
    Barnaba Danieluk
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  7. Emocje i kontrola w pracy jako regulatory 
    związku stresory w pracy - zachowania 
    nieproduktywne. Empiryczna weryfikacja 
    modelu stresory – emocje.
    Łukasz Baka i Romuald Derbis
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  8. Analiza zależności między zachowaniami 
    kierowców a samooceną i 
    regulacją nastroju
    Aneta Przepiórka i Agata Błachnio
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  9. Poczucie koherencji a satysfakcja z życia i 
    dobrostan emocjonalny osób 
    w wieku emerytalnym
    Maria Finogenow
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej