page top

Numer 2/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Konsekwencje stosowania różnych narzędzi 
    sprawowania władzy
    Dorota Wiśniewska - Juszczak
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Pozytywna tendencyjność w pamięci 
    źródła informacji na własny temat
    Agnieszka Niedźwieńska, Jacek Neckar
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. Learning Through the Eyes of Eastern and 
    Western European University Students: 
    Mind or Virtue-oriented?
    Marieke C. van Egmond, Ulrich Kühnen,
    Susanne Haberstroh, Nina Hansen
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Psychologiczne skutki aktywacji 
    idei pieniędzy a obdarowywanie bliskich
    Agata Gąsiorowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Perswazyjne skutki wieloznaczności przekazu: 
    polaryzacja czy depolaryzacja postaw?
    Paweł Koniak, Wojciech Cwalina
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6. Gniew i empatia a poziom zagrożenia 
    wykluczeniem społecznym u młodzieży
    Agnieszka Wilczyńska, Magdalena Mazur
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  7. Skala Samoregulacji Promocyjnej i 
    Prewencyjnej (SSPP)
    Alina Kolańczyk, Wacław Bąk, 
    Marta Roczniewska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  8. Co ludzie myślą o pracy zawodowej? 
    Konstrukcja metody diagnozującej 
    postawy wobec pracy.
    Agnieszka Czerw
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej