page top

Numer 1/2013

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Podstawy kulturowe i dynamika 
    nierozwiązywalnych konfliktów: 
    Podejście socjo-psychologiczne
    Daniel Bar-Tal
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Pomiar wartości w zmodyfikowanym 
    modelu Shaloma Schwartza
    Jan Cieciuch
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. Lepsi martwi niż żywi - 
    spostrzeganie heroizmu 
    uczestników wydarzeń historycznych
    Aleksandra Cisłak, Aleksandra Szymków
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Praca emocjonalna a wypalenie 
    zawodowe u nauczycieli. Moderująca 
    rola inteligencji emocjonalnej
    Monika Wróbel
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Empatia oraz decentracja 
    interpersonalna a radykalność 
    postaw społecznych
    Aleksandra Jerzmanowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6. Cechy temperamentu jako predyktory 
    wypalenia zawodowego u nauczycieli 
    wychowania fizycznego
    Antoni Wontorczyk, Maria Brudnik
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  7. Korelaty dyspozycyjnych wizerunków 
    krajów: analiza danych zagregowanych
    Oleg Gorbaniuk
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej