page top

Numer 4/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Aktywizacja stereotypu osoby niemoralnej
    nasila motyw czystości
    Michał Parzuchowski, Konrad Bocian, 
    Wiesław Baryła
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Różnice międzypłciowe w reakcjach 
    na jawną i ukrytą radę
    Aleksandra Gronostaj
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. Uroda przeciw śmierci: doświadczenie 
    wyrazistości śmierci a koncentracja 
    na własnym wyglądzie
    Wiesław Łukaszewski, Julia Boguszewska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Grupowa martyrologia: psychologiczne 
    funkcje przekonań o narodowej krzywdzie
    Krystyna Skarżyńska, Kamil Przybyła, 
    Adrian Dominik Wójcik
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Konflikt i facylitacja między rolami 
    rodzinnymi i zawodowymi a jakość życia 
    pracujących rodziców
    Bogusława Lachowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6. Estetyczny odbiór fotografii poprzez stereotyp 
    umysłowej niepełnosprawności twórcy
    Magdalena Szubielska, Bibianna Bałaj, 
    Agnieszka Fudali-Czyż
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  7. Konstrukcja i Weryfikacja Empiryczna 
    Kwestionariusza Zachowań Prospołecznych 
    (PBQ) oraz Paraprojekcyjnego Kwestionariusza 
    Tendencji Prospołecznych (PKTP) dla 
    Młodzieży
    Marcin Moroń
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej