page top

Numer 3/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Profesor Stapel na dopingu. 
    O upiększaniu psychologii społecznej
    Jarosław Klebaniuk
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Normy uprawiania nauki w psychologii 
    społecznej umożliwiające publikowanie 
    badań typu stapelowskiego oraz utrudniające 
    ich wykrywanie
    Aleksandra Cisłak, Adrian Wójcik
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. Inflacja idei we współczesnej nauce
    Marek Drogosz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Kryzys psychologii, psychologia kryzysu
    Mateusz Olechowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Historia zwykłego oszustwa. Nieuczciwość 
    akademicka widziana oczami 
    studentów psychologii
    Przemysław Zdybek, Radosław Walczak, 
    Marta Zdybek
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6. Intuicje moralne młodych polskich liberałów i 
    konserwatystów
    Anna Macko
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  7. Wpływ naśladowania ekspresji mimicznej oraz 
    dostępności perspektywy innej osoby 
    na ograniczenie zjawiska infrahumanizacji
    Anna Szuster, Agnieszka Wojnarowska, 
    Miriam Wieteska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  8. Trzy podejścia do wyjaśnianiu natury procesu 
    socjalizacji konsumenckiej
    Anna Kołodziejczyk
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej