page top

Numer 1/2012

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Efekt Michała Anioła w bliskich związkach: 
    czy rzeczywiście bliski partner może przyczyniać się 
    do wzmacniania „ja” idealnego swojej drugiej połowy?
    Krystyna Doroszewicz, Małgorzata Gamian-Wilk
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Czy pamiętamy to, co chcemy pamiętać? 
    Tendencyjność pamięciowa o charakterze 
    motywacyjnym
    Alicja Leszczyńska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. Cel uświęca środki, a niekiedy przeszkody? 
    Preferencje zależne od nastawienia regulacyjnego
    Marta Roczniewska, Alina Kolańczyk
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Prawicowy autorytaryzm oraz orientacja na 
    dominację społeczna jako predyktory różnych 
    form myślenia spiskowego
    Monika Grzesiak-Feldman
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Orientacje Społeczne a Płeć. 
    Czy Rywalizacja to Tylko"Męska Rzecz"?
    Grzegorz Pajestka
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6. Być jak Palikot? Kontrowersyjność jako 
    wymiar spostrzegania polityka
    Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Andrzej Labuda, 
    Anna Szymak, Jarosław Piotrowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  7. Skrócona wersja Skali Potrzeby Poznawczego 
    Domknięcia: Dobór pozycji i walidacja skali
    Małgorzata Kossowska, Krzysztof Hanusz 
    i Mariusz Trejtowicz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej