page top

Numer 3/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Kontrakt psychologiczny w organizacji - 
    Kwestionariusz Kontraktu Psychologicznego.
   Krystyna Adamska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Podejmowanie perspektywy epistemicznej 
    przez osoby w różnym wieku
    Arkadiusz Białek
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. Skala Wrażliwości na Naruszenie Granic Ja (SNaG): 
    Polska adaptacja skali amebowego Ja 
    (Amoebic Self Scale) C. Burrisa i J. Rempela
    Michał Jaśkiewicz, Krystyna Drat - Ruszczak
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Kiedy mieć dziecko? 
    Jakościowe badanie procesu odraczania 
    decyzji o rodzicielstwie
    Monika Mynarska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Pokolenie 'ani-ani': o młodzieży, 
    która się nie uczy, nie pracuje i nie dba
    o samokształcenie
    Małgorzata Szcześniak, Gloria Rondón
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6. Efekt rozgrzania poznawczego a 
    podatność na dezinformację
    Malwina Szpitalak, Romuald Polczyk
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  7. Pomiar zjawiska infrahumanizacji "obcych" 
    poprzez atrybucję słów typowo 
    ludzkich i typowo zwierzęcych.
    Tomasz Baran
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej