page top

Issue 2/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. How Much "Rightism" in the Right-Wing 
   Authoritarianism? Critical remarks on 
   the usefulness of the measure
   Piotr Radkiewicz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. A narcissist in the social network. 
    What does network analysis tell us about 
    functioning of narcissistic individuals?
    Anna Czarna
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. Kwestionariusz Potrzeby Poznania - 
    Construction and empirical verification 
    of the scale measuring cognitive 
    motivation
    Paweł Matusz, Jakub Traczyk, Agata G±siorowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Entitlement attitudes and Schwartz`s 
    values system
    Magdalena Żemojtel-Piotrowska, 
    Tomasz Baran, Jarosław Piotrowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Road rage - its determinants and methods 
    of measurement
    Katarzyna Grunt-Mejer, Jacek Grunt-Mejer
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej