page top

Numer 2/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Ile jest prawicowości w prawicowym 
    autorytaryzmie? 
    Krytyka użyteczności narzędzia pomiaru
   Piotr Radkiewicz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Narcyz w sieci społecznej czyli co analiza sieci mówi 
    o funkcjonowaniu osób narcystycznych
    Anna Czarna
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. Kwestionariusz Potrzeby Poznania - 
    konstrukcja i weryfikacja empiryczna 
    narzędzia mierzącego motywację poznawczą
    Paweł Matusz, Jakub Traczyk, Agata Gąsiorowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Postawy roszczeniowe a system wartości 
    w ujęciu Shaloma Schwartza
    Magdalena Żemojtel-Piotrowska, 
    Tomasz Baran, Jarosław Piotrowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Agresja drogowa: jej uwarunkowania i 
    metody pomiaru
    Katarzyna Grunt-Mejer, Jacek Grunt-Mejer
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej