page top

Numer 1/2011

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Co wzmacnia/osłabia społeczny darwinizm? 
   O roli doświadczeń z ludźmi, osobowości, 
   wartości osobistych i przywiązania do wspólnoty
    Krystyna Skarżyńska, Piotr Radkiewicz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Wpływ wstrętu na uprzedzenia etniczne kobiet i 
    mężczyzn
    Edyta Sinacka-Kubik
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. O pozornej nieuchronności autowaloryzacji 
    w obliczu dylematów moralnych: rola 
    dostępności standardów poza-Ja i 
    przeciążenia poznawczego
    Anna Górecka, Anna Szuster
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Subiektywna ocena postępu w realizacji celów: 
    Wpływ implementacji intencji oraz różnic 
    indywidualnych w sposobie formułowania 
    celów i sile woli
    Romana Kadzikowska-Wrzosek
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Współczucie wobec samego siebie 
    (self-compassion) jako moderator wpływu 
    samooceny globalnej na afektywne 
    funkcjonowanie ludzi
    Irena Dzwonkowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej