page top

Numer 2-3/2010

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1.Wielowymiarowa analiza wariancji - MANOVA
    Elżbieta Aranowska, Jolanta Rytel
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Analizy dyskryminacyjna. Podstawowe założenia 
    i zastosowania w badaniach społecznych
    Piotr Radkiewicz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. Analiza interakcji zmiennych kategorialnych 
    i ciągłych
    Tytus Sosnowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Co się kryje w nieistotnych efektach 
    statystycznych? Możliwości zastosowania 
    analizy supresji w psychologii społecznej
    Aleksandra Cichocka, Michał Bilewicz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach 
    eksperymentalnych
    Barnaba Danieluk
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6. Hierarchiczne modele liniowe. Co nam dają 
    i kiedy warto je stosować?
    Piotr Radkiewicz, Marcin W. Zieliński
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  7. Schemat powtarzanych pomiarów w ujęciu 
    analizy wielopoziomowej - hierarchiczny model 
    liniowy jako alternatywa dla analizy wariancji 
    z powtarzanym pomiarem
    Piotr Zieliński
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  8. Analiza przyczynowa poza metodą 
    eksperymentalną. Dwa przykłady modeli 
    przyczynowych wykraczających poza schemat 
    eksperymentalny (wraz z rozwiązaniami 
    statystycznymi).
    Mariusz Trejtowicz, Katarzyna Jaśko
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej