page top

Numer 1/2010

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Obiektywna i spostrzegana natura dzielonych 
    zasobów a preferencje alokacyjne
    Marta Snarska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Osobowość makiaweliczna i jej czynniki 
    w porównaniach międzypłciowych: Znaczenie 
    inteligencji emocjonalnej i lęku
    Anna Siwy-Hudowska, Anna Kieszkowska-Grudny
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. Orientacja na dominację społeczną i 
    usprawiedliwianie systemu w kontekście 
    nierówności międzypaństwowych
    Jarosław Klebaniuk
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Skale do pomiaru orientacji sprawczej 
    i wspólnotowej
    Bogdan Wojciszke, Monika A. Szlendak
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Polski Kwestionariusz Perfekcjonizmu 
    Adaptacyjnego i Dezadaptacyjnego
    Katarzyna Szczucka
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej