page top

Numer 3/2009

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Relacje podatnik-państwo jako predykator 
     moralności podatkowej
     Małgorzata Niesiobędzka
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Sekret zmarnowanego czasu - dynamika 
     budowania współdzielonej rzeczywistości 
     w negocjacjach
     Łukasz Jochemczyk, Andrzej Nowak
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3. O dwóch psychologicznych przesłankach 
     myślenia spiskowego. Alienacja czy 
     autorytaryzm
     Krzysztof Korzeniowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4. Praca emocjonalna w zawodach usługowych - 
     pojęcie, przegląd teorii i badań
     Dorota Szczygieł, Róża Bazińska, 
     Roma Kadzikowska-Wrzosek, Sylwiusz Retowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5. Wykrywanie kłamstwa w komunikacji 
     interpersonalnej
     Katarzyna Cantarero
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej