page top

Numer 1-2/2009

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1.  Kapitał kulturowy - założenia 
     i perspektywy zastosowań teorii
     Pierra Bourdieu
     Tomasz Zarycki
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2.  Mierzenie jakości kapitału ludzkiego 
     a nieuczciwość edukacyjna
     Mikołaj Herbst
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3.  Kapitał społeczny tworzony przez 
     przedsiębiorców społecznych i specyficzne 
     cechy osobowości umożliwiające ten proces
     Ryszard Praszkier, Andrzej Nowak, 
     Agata Zabłocka-Bursa
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4.  Związek między sieciami społecznymi a 
     zaufaniem społecznym - mechanizm 
     wzajemnego wzmacniania?
     Katarzyna Growiec
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5.  Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego 
     Kapitału Społecznego (KPIKS) - wstępna 
     propozycja oparta na idei generatora zasobów 
     Toma Snijdersa
     Rafał Styła
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6.  Uwagi o przydatności porównań historycznych 
     w psychologii społecznej
     Maciej Dymkowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  7.  Wymiary dyferencjacji profili spostrzeganych 
     cech osobowości polskich polityków: analiza 
     danych zagregowanych
     Oleg Gorbaniuk
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej