page top

Numer 2/2008

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1. Parametry psychometryczne metody 
    Symulowanego Dążenia - Unikania
    Aleksandra Fila-Jankowska, Konrad Jankowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2. Stereotyp a logiczne wnioskowanie
    Kinga Piber-Dąbrowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3.  Czy reakcje emocjonalne młodzieży 
     na odrzucenie i akceptację interpersonalną 
     mogą być regulowane wyodrębnieniem 
     schematu Ja z My?
     Joanna Rajchert
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4.  Identyfikowanie płci szefów oraz ich oceny 
     dokonywane na podstawie autoprezentacji 
     przez osoby z różnym doświadczeniem zawodowym
     Elżbieta Stojanowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5.  Kwestionariusz do diagnozy przekonań 
     na temat źródeł natury człowieka
     Marzena Żmuda-Trzebiatowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej