page top

Issue 3-4/2007

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1.  The Internet as object and area 
     of socio-psychological research
     Jan M. Zając, Krzysztof Krejtz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2.  Psychological predictors of online 
     shopping behavior
     Oleg Gorbaniuk, Joanna Wiciok, 
     Monika Hermanowicz-Górny
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3.  Patterns of internet activity 
     among students
     Patrycja Rudnicka
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4.  Review of research on the social 
     and psychological effects of 
     the Internet on well-being and 
     interpersonal relationships of users
     Agata Błachnio
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5.  Motivating people to participate 
     in online research: Ways to increase 
     response rate
     Jan M. Zając, Dominik Batorski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6.  On the universality of theories in 
     social psychology
     Maciej Dymkowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  7.  Profiting from middle-range theories
     Michał Bilewicz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  8.  Social Psychology: from naive to 
     conscious universalism
     Mirosław Kofta
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  9.  On constructivism, individual differences 
     and universal laws
     Maria Lewicka
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 10. If it's not broken, don't fix it - 
     response to the article "On 
     the universality of theories in 
     social psychology" by Maciej Dymkowski
     Adrian Wójcik
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 11. Comments on comments: on universal 
     theories and their usefulness in 
     social psychology
     Maciej Dymkowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej