page top

Numer 3-4/2007

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1.  Internet jako przedmiot i obszar badań 
     psychologii społecznej
     Jan M. Zając, Krzysztof Krejtz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2.  Psychologiczne predyktory zakupów online
     Oleg Gorbaniuk, Joanna Wiciok, 
     Monika Hermanowicz-Górny
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3.  Wzorce aktywności studentów w Internecie
     Patrycja Rudnicka
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4.  Przegląd wybranych badań nad 
     wpływem Internetu na dobrostan psychiczny 
     i kontakty społeczne użytkowników
     Agata Błachnio
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5.  Jak skłonić do udziału w badaniach 
     internetowych: Zwiększanie realizacji próby
     Jan M. Zając, Dominik Batorski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6.  O uniwersalności teorii psychologii społecznej
     Maciej Dymkowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  7.  O pożytkach z teorii średniego zasięgu
     Michał Bilewicz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  8.  Psychologia Społeczna: od naiwnego 
     do świadomego uniwersalizmu
     Mirosław Kofta
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  9.  O konstruktywizmie, różnicach indywidualnych 
     i prawach ogólnych
     Maria Lewicka
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 10. Jeśli działa, nie naprawiaj - głos do tekstu 
    "O uniwersalności teorii psychologii społecznej" 
     Macieja Dymkowskiego
     Adrian Wójcik
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 11. Komentowanie komentarzy: o uniwersalnych 
    teoriach i ich przydatności w 
    psychologii społecznej
     Maciej Dymkowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej