page top

Numer 2/2007

Okładka czwartego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1.  Procesy grupowe a rozwiązywanie 
     antagonistycznych konfliktów: Czy idea 
     demokracji deliberatywnej może mieć 
     psychologiczny sens? 
     Janusz Reykowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2.  Potoczna percepcja sytuacji międzynarodowej.
     Poznawcze predyktory postaw wobec 
     znaczących zdarzeń międzynarodowych
     Krystyna Skarżyńska, Krzysztof Chmielewski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3.  Reprezentacje poznawcze terrorysty i 
     ich indywidualne uwarunkowania
     Tomasz Kubik, Małgorzata Kossowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4.  Wpływ bezpośrednich i zaprzeczonych 
     dyrektyw na ukierunkowanie uwagi
     Józef Maciuszek
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5.  Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga
     - polska adaptacja metody
     Mariola Łaguna, Kinga Lachowicz-Tabaczek,
     Irena Dzwonkowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej