page top

Numer 1/2007

Okładka trzeciego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1.  Samokontrola i wpływy bodźców 
     afektywnych na ocenianie
     Alina Kolańczyk
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2.  Wpływ wieloznaczności przekazów 
     politycznych na kształtowanie preferencji 
     wyborczych
     Wojciech Cwalina, Paweł Koniak
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3.  Czy grozi nam potop? Wpływ huśtawki 
     emocji na uległość wobec komunikatów 
     perswazyjnych
     Katarzyna Gusztyła
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4.  Zjawisko infrahumanizowania "obcych":
     Wstępny test hipotezy generalizacji Ja
     Monika Mirosławska, Mirosław Kofta
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5.  Dynamika dobrostanu psychicznego. 
     Eksploracja danych z badań Diagnoza 
     społeczna
     Mariusz Trejtowicz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej