page top

Numer 2/2006

Okładka drugiego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1.  Spostrzeganie bez uprzedzeń i stereotypów
     - zarys problematyki
     Kinga Piber-Dąbrowska, Grzegorz Sędek
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2.  O motywach sprzyjających versus 
     przeciwdziałających powstawaniu uprzedzeń 
     Małgorzata Kossowska
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3.  Wpływ przekonań o
     stałości-zmienności charakteru narodowego 
     na stereotypy i ustosunkowanie do 
     innych narodowości
     Kinga Lachowicz-Tabaczek, Sylwia Cisek
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4.  Historia i stereotyp: Dwie przesłanki 
     rozumienia innej osoby
     Jerzy Trzebiński, Ewa Antczak
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5.  Kontekst i stereotypizacja: Ograniczanie
     aktywizacji stereotypu poprzez trening
     analitycznego przetwarzania informacji
     Marcin Bukowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6.  O nietendencyjnym i tendencyjnie 
     przychylnym osądzaniu winowajcy z 
     negatywnie stereotypizowanej kategorii
     Małgorzata Styśko
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  7.  Jak bezpowrotnie stłumić myśli o
     alkoholizmie niedźwiedzia?
     Pomyśleć o jego kumplu - niealkoholiku
     Kinga Piber-Dąbrowska, Grzegorz Sędek
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  8.  Kiedy kontakt osłabia uprzedzenia? 
     Kategoryzacje społeczne i temporalne jako
     warunki skuteczności kontaktu 
     międzygrupowego
     Michał Bilewicz
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  9.  Sekwencyjność napływających informacji 
     a formowanie wrażenia dotyczącego 
     innej osoby
     Bogusława Błoch, Dariusz Doliński
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  10. Wyśmiej stereotyp! Czynniki redukujące
      zagrożenie stereotypem
      Sylwia Bedyńska, Joanna Dreszer
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej