page top

Issue 1/2006

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1.  The agent vs. recipient 
     perspective in perceiving 
     self and others
     Bogdan Wojciszke, Wiesław Baryła
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2.  Defending the role of one's 
     own morality evaluation
     Dariusz Doliński
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3.  Cognitive, practical, and 
     methodological consequences of agent 
     and recipient perspectives
     Andrzej Falkowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4.  Perspectives of agent and 
     recipient: Beyond the 
     dichotomy
     Mirosław Kofta
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5.  Promising functionalism
     Alina Kolańczyk
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6.  Agents and recipients perspective 
     in social perception - dual content 
     or dual processes theory of mind?
     Małgorzata Kossowska, Sławomir ¦piewak
Abstrakt Artykuł (pdf) English version

  7.  Agent and recipient vs. morality 
     and competence in perception of 
     self and others - perspective of 
     role or the role of perspectives?
     Kinga Lachowicz-Tabaczek
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  8.  Never ending story or what 
     the mysterious world of adjectives 
     can tell us about the nature of 
     the social world
     Maria Lewicka
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  9.  The psychology of virtual actors
     Wiesław Łukaszewski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 10. From the symbiotic perspective: 
     Comments on Bogdan Wojciszke and 
     Wiesław Baryła's conception of 
     social perception processes
     Kinga Piber D±browska, Grzegorz Sędek
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 11. Perspective, Content and Action
     Bogdan Wojciszke, Wiesław Baryła
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej