page top

Numer 1/2006

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


  1.  Perspektywa sprawcy i biorcy 
     w spostrzeganiu siebie i innych
     Bogdan Wojciszke, Wiesław Baryła
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  2.  W obronie roli przekonań 
     o własnej moralności
     Dariusz Doliński
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  3.  Poznawcze, praktyczne i metodologiczne
     implikacje perspektywy sprawcy i biorcy
     Andrzej Falkowski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  4.  Perspektywa sprawcy i biorcy: 
     poza dychotomią
     Mirosław Kofta
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  5.  Obiecujący funkcjonalizm
     Alina Kolańczyk
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  6.  Perspektywa sprawcy i biorcy w 
     spostrzeganiu społecznym: dwutreściowa 
     czy dwuprocesowa teoria umysłu?
     Małgorzata Kossowska, Sławomir Śpiewak
Abstrakt Artykuł (pdf) English version

  7.  Sprawca i biorca a moralność i sprawność
     w spostrzeganiu siebie i innych - 
     perspektywa roli czy rola perspektyw?
     Kinga Lachowicz-Tabaczek
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  8.  Opowieść niedokończona czyli co tajemniczy 
     świat przymiotników może nam powiedzieć
     o naturze świata społecznego?
     Maria Lewicka
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

  9.  Psychologia papierowych aktorów
     Wiesław Łukaszewski
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 10. Z perspektywy symbiotycznej: 
     O koncepcji Bogdana Wojciszke i 
     Wieslawa Baryły dotyczącej
     procesów społecznego spostrzegania
     Kinga Piber Dąbrowska, Grzegorz Sędek
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

 11. Perspektywa, treść, a działanie
     Bogdan Wojciszke, Wiesław Baryła
Abstrakt Artykuł
(pdf)
English version

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej