page top

Numer 1/2006

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Psychologia papierowych aktorów


Wiesław Łukaszewski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Streszczenie
Wojciszke i Baryła przedstawili serię interesujących i w większości dobrze uzasadnionych teoretycznie hipotez. Niestety, z powodu niskiej trafności ekologicznej badań trudno jest uznać, że hipotezy te zostały potwierdzone. Niektóre tezy przedstawione przez autorów także budzą wątpliwości. Dotyczy to szczególnie przekonania, (a) cechy związane z moralnością nie mają wpływu na samoocenę; (b) że w realizacji działania cel odgrywa drugorzędną rolę; (c) że inni, to członkowie własnej grupy społecznej.

Słowa kluczowe: techniki papier-ołówek, trafność zewnętrzna

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej