page top

Numer 1/2006

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Opowieść niedokończona czyli co tajemniczy świat przymiotników 
może nam powiedzieć o naturze świata społecznego?

Maria Lewicka
Wydział Psychologii
Uniwersytet Warszawski

Streszczenie
Kilka punktów zaprezentowanej koncepcji budzi kontrowersje. Po pierwsze dychotomia sprawcy - biorcy nie wydaje się być dychotomią czystą, a więc zawiera w sobie inne pojęcia biegunowe (np."dawcy" jako przeciwstawienia "biorcy", lub "obserwatora" - przeciwieństwa "sprawcy"). Po drugie, wątpliwość budzi odmawianie znaczenia dla samooceny sprawcy zachowaniom z kategorii moralności (w komentarzu zaprezentowano własny punkt widzenia na kwestię diagnostyczności zachowań moralnych). Po trzecie, dychotomia sprawca-biorca nie wydaje się pokrywać z niektórymi innymi wymiarami postulowanymi w artykule, m.in. wymiarem indywidualizmu-kolektywizmu, charakteryzując raczej pierwszy biegun dychotomii aniżeli całą dychotomię.

Słowa kluczowe: aktor-obserwator, diagnostyczność zachowań moralnych, wymiary spostrzegania społecznego

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej