page top

Numer 1/2006

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Sprawca i biorca a moralność i sprawność w spostrzeganiu siebie i innych - 
perspektywa roli czy rola perspektyw? 

Kinga Lachowicz-Tabaczek
Instytut Psychologii
Uniwersytetu Wrocławskiego

Streszczenie
W komentarzu do artykułu dyskusyjnego Bogdana Wojciszke i Wiesława Baryły (2006) zawarto uwagi polemiczne w stosunku do tych założeń koncepcji Autorów, zgodnie z którymi sprawca ma koncentrować się głównie na sprawczych aspektach swojej aktywności, a biorca - na aspektach moralnych działania sprawcy. Odwołano się do nurtów teoretycznych i empirycznych zakładających konieczność zainteresowania sprawcy perspektywą moralną z racji realizacji motywów społecznych i egotystycznych. Przytoczono także badania, których wyniki wskazują na to, że orientacja percepcyjna i motywacja sprawcy i biorcy mogą zależeć od typu kultury, płci, treści zawartych w "ja" a także kontekstu i okoliczności, w których działa sprawca. Ze względu na wielość czynników, które mogą modyfikować to, jaką perspektywę percepcyjną i motywacyjną przyjmie sprawca i biorca, wysunięto propozycję potraktowania zagadnień dotyczących roli sprawcy i biorcy oraz zjawisk związanych z perspektywą percepcyjną jako przedmiotu odrębnych analiz i koncepcji.

Słowa kluczowe: sprawca, biorca, moralna, sprawnościowa perspektywa percepcji

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej