page top

Numer 1/2006

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Perspektywa sprawcy i biorcy w spostrzeganiu społecznym:
dwutreściowa czy dwuprocesowa teoria umysłu?

Małgorzata Kossowska
Sławomir śpiewak
Instytut Psychologii UJ

Streszczenie
W poniższym komentarzu proponujemy zastanowić się nad mechanizmem poznawczym związanym z przyjmowania perspektywy sprawcy lub biorcy w procesie spostrzegania społecznego. Z jednej strony, w świetle omawianej teorii można uznać, że przyjęcie którejś z perspektyw prowadzi po prostu do automatycznej aktywizacji różnych kategorii treściowych (sprawczych lub wspólnotowych), przy czym treści te są przetwarzane w taki sam sposób. Z drugiej strony, możliwe jest, że przyjęcie, którejkolwiek z perspektyw oceniania - sprawcy i odbiorcy, w sposób automatyczny uruchamia procesy różniące się od siebie pod względem parametrów poznawczych i motywacyjnych. Ta druga możliwość wydaje nam się szczególnie interesująca i warta badania.

Słowa klucze: procesy przetwarzania informacji, aktywizacja kategorii treściowych, tryb sprawczy i odbiorczy funkcjonowania umysłu

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej