page top

Numer 1/2006

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Obiecujący funkcjonalizm

Alina Kolańczyk
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Streszczenie
W komentarzu do artykułu Wojcieszke i Baryły zaakcentowano, że badania nad spostrzeganiem sprawcy i biorcy (odbiorcy?) działania wywodzą się z dwóch nurtów: 1) "statycznego", opisującego percepcję aktora i obserwatora oraz 2) dynamicznego, skoncentrowanego na celach działania sprawcy (aktora) i interesach odbiorcy. Autorzy swoją koncepcję lokalizują w drugim, funkcjonalnym nurcie, choć treści spostrzegania kategoryzują także z pomocą wiedzy o spostrzeganiu aktora i obserwatora. Dyskusji poddano zakres "rodzinnego podobieństwa" treści spostrzegania sprawcy i biorcy, a także ograniczony, choć obiecujący funkcjonalizm widoczny w badaniach empirycznych. Autorzy nie uwzględniają w badaniach np. silnie zaangażowanego w działania sprawcy, który nie dokonuje jawnych samoocen. Deklarowane podejście funkcjonalne wymaga bardziej czułych metod badawczych od metody samoopisowej ("papier ołówek").

Słowa kluczowe: Realizacja celów, spostrzeganie sprawcy i odbiorcy

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej