page top

Numer 1/2006

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Poznawcze, praktyczne i metodologiczne implikacje perspektywy sprawcy
i biorcy

Andrzej Falkowski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Streszczenie
Perspektywa sprawcy i biorcy w spostrzeganiu ludzi pozwala na refleksję w trzech dziedzinach badań naukowych. W psychologii poznawczej jest dobrze interpretowana w podejściu konstruktywistycznym wzbogaconym o elementy motywacyjne. W dziedzinie psychologii zarządzania pokazuje konsekwencje wynikające z relacji kierownika i podwładnego. Natomiast w metodologii nauki skłania do rozważań odnośnie do znaczenia formy i treści w ustalaniu praw naukowych.

Słowa kluczowe: konstruktywizm, kierowanie konfliktami, rozwój wiedzy

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej