page top

Numer 1/2006

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 


W obronie roli przekonań o własnej moralności

Dariusz Doliński
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Streszczenie
Wojciszke i Baryła argumentują, że sądy na temat własnej moralności mają bardzo niewielki wpływ na poziom globalnej samooceny. Ze swej strony sugeruję, że prezentowane przez nich dowody empiryczne mogą być interpretowane w odmienny sposób. Uważam, że do posiadania wysokiej samooceny globalnej niezbędne jest przekonanie o własnej moralności.

Słowa kluczowe: moralność, samoocena, sądy społeczne

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej