page top

Numer 1/2006

Okładka pierwszego numeru czasopisma Psychologia Społeczna

 

Perspektywa, treść, a działanie

Bogdan Wojciszke
Instytut Psychologii PAN i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Wiesław Baryła
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański

Streszczenie
W odpowiedzi na komentarze do naszego artykułu precyzujemy nasz model działań społecznych interpretowanych z punktu widzenia aktora (ich sprawcy) i obserwatora (ich biorcy). W szczególności formułujemy hipotezę, że z perspektywy aktora treści sprawcze są przetwarzane w sposób automatyczny a treści wspólnotowe w sposób kontrolowany. Natomiast z perspektywy obserwatora treści wspólnotowe miałyby być przetwarzane automatycznie, zaś sprawcze - w sposób kontrolowany. Podejmujemy też próbę uściślenia szeregu twierdzeń naszego modelu w odpowiedzi na jego krytykę i przedstawiamy kolejne wyniki stanowiące jego poparcie empiryczne.

Słowa kluczowe: percepcja społeczna, aktorzy, obserwatorzy, sprawstwo, wspólnotowość

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej polish logowanie strona główna kontakt strona Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej